Your browser does not support JavaScript!

Természetesen információk

 

 

 

 

 

 

 

 

Kínai nyelvtanfolyam,
időpontok, és tandíjak.
CLEC (Chinese Language Education Center) minden évben négy szemesztert kínál. Minden egyes szemeszter 12 hetes ( kivéve a téli szemeszert ami 10 hetes ). Kínai óráink 3 órásak egy nap, ami hetente összesen 15 órát jelent. Az órák időtartama, a teljes órák száma, díjak és egyéb költségek, valamint a jelentkezi határidő a lenti táblazatban tekinthető meg.


Szemeszterek

Osztályok időtartama

Órák száma

Tandíj

Tavaszi szemeszter

Március - Május

155

 NT$27,000(Beleértve a regisztrációs díjat)

Nyári szemeszter

Június - Augusztus

155

NT$27,000(Beleértve a regisztrációs díjat)

Őszi szemeszter

Szemptember - November

155

NT$27,000(Beleértve a regisztrációs díjat)

Téli szemeszter

December - Február

155

NT$27,000(Beleértve a regisztrációs díjat)

Regisztációs díj: NT$1000.
Osztályok
Központunk kínai és irodalmi osztályai a negyedéves rendszeren alapulnak. Minden egyes osztályunk 10-15 főből áll. Külföldi tanulóink hagyományaival, és kúltúráival segítve a tanítási eszközök és szokások nagy hangsúlyt fektetnek abba, hogy a diákok megismerkedhessenek Tajvannal és a kínai kultúrával. Célunk, hogy megtanítsuk mind a négy képességet: hallgatást, beszédet, írást és olvasást, egy olyan iskolában amely emberszerető, továbbá esztétikai funkciókkal segítse a kínai karakterek megtanulását.
A kínai kultúrában a humán tantárgyak szimbolizálják a tudást, valamint a humanizmust, ami kulcs a kínai kulturális örokség megismeréséhez. Az esztétikai funkciók utalnak az egyedi szépségre, csakhogy említsünk néhányat, a kínai karakterek, fonológia, ábrák, formák, és képek amelyek a művészeti szépségek konkrét megtestesülése. Központunkban az órák a népszerű, használható, és kommunikatív funkciókra építenek, melyek segítenek a mindennapi kommunikáció területén. Mindezek mellett szituációs párbeszédekkel, és játékokkal, közös mondatokkal, és szókincsfejlesztéssel tanulható a nyelv.  Tajvani és kínai kultúra ismeretével diákjaink számára a kínai nyelv eredményesen megtanulható és elsajátítható.
Egyéb költségek és díjak:
Diákok számára baleseti biztosítási díj: Három hónapra szóló biztosítás költsége NT$150. Ha a diák már előzőleg vásárolt más biztosítást ami ezt fedezi, akkor választhat, hogy él-e ezzel a lehetőséggel, avagy sem.
A baleseti biztosítási kötvény NT$100,000-ig nyújt fedezetet, de ez nem egészségügyi biztosítás! Külföldiek, akik már rendelkeznek ARC-vel (Alien Resident Certificate) és ezek után legalább 4 hónapot Tajvanon tartózkodtak, azok jogosultak, és ajánlott, hogy éljenek a NTI (National Health Insurance) lehetőségével.
Erről bővebb információt az NHI weboldalon olvashat. (Angol tartalom)      

Kínai nyelvi órák beosztása:
Órák minden héten: Hétfő - Péntek
Órák hossza: 9:00-12:00 vagy 13:30-16:30
Egy hétre eső teljes órák száma: Egy nap 3 óra. Egy héten 5 tanítási nap, vagyis 15 óra egy héten.
Megjegyjéz: Osztályok beosztását iskolánk szervezi.
Osztályok szintjei
Iskolánk 3 különböző szinten kínál órákat: Alapfokú, Középfokú, és Haladó, majd minden egyes szint néhány al-szintre van osztva. Ahhoz, hogy az alapfokú szintet a diákok teljesítsék, legalább 6 hónapos kurzus szükséges. Ahhoz, hogy mindkét, alapfok valamint középfok elvégezhető legyen, diakjainknak legalább egy éves kurzus szükségeltetik. Diákjaink a középfok megszerzése előtt nem kevesebb mint, 1500 kínai karaktert, 3000 szókapcsolatot és kifejezést, és több mint 400 különböző a kínai mondatok formai rendszerét tanulják meg. A haladó szint tartalmaz néhány leckét mint például, Kínai hírek tanulmánya, üzleti kommunikáció, rádiójátékok, kínai kultúra és belépő szintű klasszikus, vagy ősi kínai nyelvet. Teljesíteni a komplett három szintet, (egyéntől függetlenül) diákjainknak legalább 2 éves nyelvtanulásra van szüksége. 

Elhelyezés, értékelés, és osztály választás
Miután az szintfelmérő tesztet a diák kitöltötte, iskolánk a megszerzett pontok alapján, a tanulót a legmegfelelőbb csoportban fogja elhelyezni. Amennyiben kínai nyelvtanulásra még nem került sor, a szintfelmérő teszt értelmét veszti és a diák automatikusan az alapfokú csoportban kezdi meg tanulmányait.

Jelentkezési procedúra, és jelentkezők
Minden 18. életévét betöltő, és legalább középiskolai tanulmányait sikeresen befejező tanuló almalmas a jelentkezésre.
Kérünk minden fontos jelentkezési ívet és ide kapcsolódó dokumentumot (kínaira vagy angolra fordítva) személyesen vagy postán, a jelentkezési határidő lejárta előtt eljuttatni irodánkba. ( Levélben történő jelentkezéseket akkor tudunk elfogadni, ha a jelentkezések az adott szemeszter határideje előtt eljuttatják irodánkba, ezért kérjük legalább 2 hetet rászámolni a feladást követően. )

Szükséges dokumentumok

 1. Jelentkezési ív: MSWordformat PDFformatODTformat
 2. Kitöltött jelentkezési ív, mellékelve 2db igazolvány képpel.
 3. A jelentkező valamely iskolában megszerzett bizonyítványának fénymásolata: legutóbb megszerzett bizonyítvány ( vagy az álábbiak egyike: egy egyetem által kibocsátott fogadó levél, amely igazolja, hogy a diák elvégezte középiskolai tanulmányait. Főiskolai oklevél, szakmáját sikeresen befejező diák. Egyetemi tanulmányait még be nem fejező diákok számára, az intézmény áltak kibocsátott nyilvántartási kéziratot.(A jelentkezéshez legalább az érettségi bizonyítvány másolatát kérjük mellékelni.)
 4. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: tartalmazva egy jelentést a fizikai állapotról (különösen a HIV vírus negativ eredményéről) az elmúlt hat hónapnál nem régebbi igazolásokat tudunk csak elfogadni!
 5. Pénzügyi kimutatás: Fontos, hogy a kimutatásnak a jelenlegi, aktuális állapotot kell tükröznie, (3 hónapnál nem régebbi) valamint igazolnia kell, hogy a jelentkező rendelkezik a megfelelő pénzösszeggel ahhoz, hogy a tervezett tanulás idejét fedezni tudja, ennek az összegnek leglalább 2500$-nak kell lennie. Az igazoláson fel kell tüntetni a szülők neveit, valamint javasoljuk a pénzösszeget dollár alapú bankszámlára helyezni. A bankszámláról az illetőnek rendelkeznie kell egy 3 hónapnál nem régebbi banki igazolással, ha valamelyik szülő banki igazolását szeretné mellékelni, kérjük a szülő nevét pontosan feltüntetni mind az igazoláson, mind a jelenzkezési lapon, valamint a szülőnek írásos formában alá kell támasztania , hogy a jelentkezőt Tajvanon tartózkodási ideje alatt hajlandó anyagilag támogatni. Szintén elfogadható dokumentumnak számítanak, a banki kölcsönök, ileltve ha a diák tanulása alatt öszdöndíjban fog részesülni.
 6. Útlevél fénymásolata, illetve ha rendelkezésre áll, akkor az illető Alien Resident Certificate-je. Postai jelentkezés idején ha útlevéllel még nem rendelkezik az illető, akkor ezt központunkban a későbbi személyes regisztráció alatt is megteheti.
 7. Tanulmányi terv, tervrajz: egy rövid, de legalább 150 szavas személyes leírás plusz néhány indok, hogy miért szeretne kínaiul tanulni.
 8. Egy hivatalos ajánló levél : ajánlatos előző iskolából, illetve munkahelyről.

Abban az esetben, ha a későbbiekben bármikor szükség lenne a dokumentumokra, mi javasoljuk az összes iratot lefénymásolni, mielőtt benyújtásra kerülnek.
Az érettségi bizonyítványon, valamint a diplomán kívül, az eredeti dokumentumokról érdemes fénymásolatot készíteni, ugyanis ha a diák az eredeti dokumentumot nem tudja bemutatni, akkor a kiállított hatóság bélyegzőjével ellátott fénymásolat szintén elfogadható.
Benyújtandó jelentkezések külföldről:
Kérjük az összes dokumentumot elküldeni hozzánk az alábbi címre:
Kínai cím: 臺北市大安區和平東路二段134號篤行樓 華語文中心Y202室
Angol cím: Room Y202, Du-xing Building, No.134, Sec. 2, Heping E. Rd., Da-an District, Taipei City 106, Taiwan (R.O.C.)
Címzett: 華語文中心Y202室/ Chinese Language Education Center RoomY202

Jelenkezések benyújtása Tajvanon
Az összes jelentkezéshez szükséges dokumentumot kérjük a fent említett címre személyesen benyújtani. Irodánk: Adminisztrációs épület, 700C terem. Kérjük hozza magával az útlevelet valamint a vízumot. Jelentkezők akik az Oktatási Minisztérium ösztöndíjában részesülnek, valamint egyéb kérdések megválaszolásában kérjük keressék fel a  Budapesten található, Tajpej Képviseleti Irodát, melynek címe és telefonszáma: 1088 Budapest, Rákóczi út 1-3. III.em. Tel: 266-2884,  266-5154. Jelentkezési kérelmeknek csak a fentebb említett táblázatban megjelölt időpontok valamelyike tekinthető. Iskolánk nem rendez egyéni osztályokat, egyéni kérelmek alapján, illetve alternatív szemesztereket sem kínál, kivételt képez ha a diák előzőleg egyeztetett az ilyen ügyekkel foglalkozó intézménnyel. Kérjük ne feledje, hogy minden egyes dokumentumon a neveknek ugyanúgy kell szerepelnie, mint ahogy az áll az útlevélben és a jelentkezési lapon

Fizetés
Az összes dokumentumok ellenőrzése, és feldolgozásása maximum 15 munkanap alatt megtörténik, ha a jelentkezés sikeres, a tanulót egy ajánlott levél formájában  értesítjük a felvétel eredményéről. Azok a személyek akik átvették a felvételi levelet, kérjük személyesen megjelenni, és a díjakat (jelentkezési díj, tandíj, stb.) a regisztrációs napon befizetni. Tandíjat kizárólag készpénzben, valamint Új tajvani dollárban tudunk elfogadni. Sajnos, kártyával történő fizetés lebonyolítására még nincs lehetőség.
A tandíj nem ruházható át más személy(ek)re. Természeti katasztófák esetén (mint például: tájfun, földrengés, árvíz stb.) és/vagy elkerülhetetlen, ember okozta katasztrófák által (mint például: háború, elektromos hiba stb.), Iskolánk nem fog osztályokat pótolni, és tandíj visszatérítésre sincs lehetőség. Olyan döntés meghozatalában mint, osztályokat felfüggesztetni, a CLEC csak úgy tehet, ha azt előbb a Tajpej Városi Önkormányzat az iránymutatások alapján bejelentette a médián  keresztül.

Regisztráció
Azok akik megkapták a felvételi levelet, kérjük a jelentkezési napon regisztrálják magukat. A regisztrációra az iskola kezdete előtti héten kerül sor. Az összes hivatalos adatok nyilvántartásba kerülése azon a napon történik, amely a levélben volt feltüntetve, ezért kérjük a regisztrációs napra hozza magával a következő dokumentumokat:

 1. Felvételi levél
 2. Az érettségi bizonyítvány, vagy valamely legutóbb megszerzett bizonyítvány eredeti példánya (ellenőrzés végett)
 3. Útlevél (ellenőrzés végett)
 4. Az útlevél fénymásolata (tisztán látható képpel és névvel) valamint a vízum
 5. Regisztrációs díj, tandíj és biztosítási díjak költsége (Új tajvani dollárban)
 6. Igazolás az egézségügyi állapotról, (valamint a  HIV vírus negatív eredményéről) mely a tanuló anyaországában lett kiállítva, és belépve a R.O.C(TAJVAN) területére, még  további 4 hónapig érvényes.

 

Tandíj visszaigénylése kiiratkozás esetén:
Regisztrációt, valamint tandíj befizetését követően, a leírt költségeket visszatéríteni nem lehet, valamint átruházásra nincs lehetőség. Amennyiben kellően komoly oka van annak, hogy a hallgató nem tud órákon megjelenni, és a tandíját vissza szeretné igényelni, úgy azt megteheti ha a CLEC igazgatójának írásos formában kifejti a kérelem okát. Ezek után ha a kérelmet jóváhagyták, a visszaigénylés a következő irányelvek alapján történik:

 1. Diákok, akik ki szeretnének iratkozni, azoknak a következő néhány tandíj visszaigénylési szempontot kell, hogy figyelembe vegyék:
 2. A tandíj 70%-a visszaigényelhető, ha a kérelem elsőbbséget élvez, azaz ha a szemeszter kezdetén lett bejelentve.
 3. Miután egy szemesztert a diák megkezdett, 3 hét áll rendelkezésére, hogy a tandíj 50%-át visszaigényelje.
 4. Jelentkezést és tandíj befizetést követően, ha váratlan anyagi körülmények miatt nem tud a diák az órákon megjelenni, az új feltételek szerint kérjük 21 napon belül jelezze az iroda felé a tandíj visszaigénylési kérelmet.
 5. Jelentkezési költség (regisztrációs díj) visszatérítésére nincs lehetőség.