Your browser does not support JavaScript!

Vấn đề liên quan đến visa

Thông tin thị thực

Thông tin thị thực sau đây để bạn tham khảo, xin vui lòng thực hiện những quy định Cục Lãnh sự đặt ra.

Thị thực Trung Hoa Dân Quốc

Người nộp đơn nhập học từ nước ngoài sẽ nhận được trung tâm "giấy nhập học", mời đem đến đại sứ quán Trung Hoa Dân Quốc tại địa phương để áp dụng cho "thị thực du học visa" đến Đài Loan, kiểm tra mục đích "du học”

Nếu không có đại sứ quán và lãnh sự Trung Hoa Dân Quốc ở nước ngoài, xin vui lòng vào Trung Hoa Dân Quốc của trang web của Bộ Ngoại giao cho các nước nhập cảnh thích hợp (chẳng hạn như Hồng Kông, Thái Lan), các thủ tục ứng dụng địa phương cho cơ quan đại diện ở nước ngoài.

Xin lưu ý: để giữ thị thực hoặc mục đích miễn thị thực của Trung Quốc, hết hạn sẽ không được phép ở lại mở rộng và thay thế bằng một dấu hiệu khác

Khi người nước ngoài đến Đài Loan cần phải điền vào phiếu đăng ký nhập cảnh (Arrival Card), hoàn thành địa chỉ chở, địa chỉ trường.

Sau khi đến Đài Loan liên quan đến vấn đề visa

Nếu sáu mươi ngày có thể được mở rộng để có được một "thị thực visa" để kéo dài thời hạn một trăm tám mươi ngày.(visa chỉ có th ra hạn trong 6 tháng sau đó phải làm thẻ cư trú)

."Khi học sinh đến Đài Loan cần chú ý đến thời gian giới hạn được ghi trên các dấu Hải quan. m ỗi khi đến 60 ngày, sau khi đến trường Đài Loan nên đến trụ sở cảnh sát hay Cục xuất nhập cảnh.Bộ Nội vụ để làm thủ tục đổi visa. Đối với học sinh  học 2 kỳ: xin lưu ý rằng một trăm tám mươi ngày sau khi đến Đài Loan nếu trường hợp nào không làm đươc.phải về nước theo quy định.Nếu trường hợp nào visa 90 ngày,không thể ra hạn visa phải về nước.Có thể đến bộ ngoại giao,xin được ra hạn,kéo dài(đổ thành visa 60 ngày)

Nếu thị thực (visa) "không được kéo dài thời hạn" hoặc tổ chức 14-30 ngày kể từ ngày thị thực ngắn hạn, có thể thử để Bộ Ngoại giao để gia hạn. Cần phải tập tin một hộ chiếu, bằng tốt nghiệp,bảng điểm,giấy chứng nhận đang học tại trường,bảng điểm danh(bảng ký tên)(xin đến trung tâm lấy) chứng minh tài chính,1chiếc ảnh.Nếu được phép thay đổi visa(thị thực) của bộ ngoại giao sau đó có thể đến sở di dân(Di Trú) làm thẻ cư trú

                Đơn vị có liên quan

Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa của Trung Quốc

http://www.boca.gov.tw

*    Địa chỉ: 台北市濟南路一段二之二號中央聯合辦公大樓三至五樓 (tai bei shi ji nan lu yi duan er zhi er hao zhong yang lian he ban gong da lou san zhi wu lou)

Th ời gian phụ vụ:Nộp đơn xin visa, hộ chiếu và giấy tờ chứng minh giờ truy cập từ Thứ Hai đến thứ Sáu,buổi sáng từ 8:30 đến buổi chiều 17:00(không nghỉ tr ưa)(thứ 7,chủ nhật nhà nước quy định được nghỉ)

Tổng đài:(8862)2343-2888                     Số phách:(8862)2343-2968

Hộ chiếu điều tra đường dây(8862)2343-2807~8

Visa điều tra đường dây:(8862)2343-2885(12:30~13:30 thời gian nghỉ trưa)

Điện thoại liên lạc khẩn cấp(8863)398-2629

Sở Di Trú, Bộ Nội vụ Thế giới(toàn cầu)Wide Web

http://www.immigration.gov.tw

*    Sở di trú(di dân)bộ nội vụ NATIONAL IMMIGRATION AGENCY 100-66 台北市廣州街15 (tai bei shi guang zhou jie 15 hao ) NO.15,GUANGJHOU ST., JHONGJHENG DISTRICT, TAIPEI CITY 100-66, TAIWAN (R.O.C.).

*    Thời gian phục vụ :thứ 2 đến thứ 6 từ 08:00~17:00( trước ngày 30 tháng 11 thời gian tan ca 17:30)không nghỉ trưa.

*    Tổng đài(8862)2388-9393

*    Số phách(8862)2388-9393

*    Đường dây trợ giúp(8862)23889393

*    Đường dây phục vụ:người nước ngoài sinh sống tại Đài Loan(8862)0800-024-111

Visa cư trú (Resident Visa) và Giấy chứng nhận thường trú của người nước ngoài (ARC)

Đáp dụng cho một giấy phép cư trú,cần phải hoàn thành bốn tháng liên tục trong các khóa học(Được công nhận bởi Bộ Giáo dục biết của trung tâm ngoại ngữ trường Đại học khác có liên quan trong quá trình học tập cũng có thể được tính), và tiếp tục tăng trong ba tháng (phải đóng trước một kỳ học tiếp theo.) Áp dụng cho thị thực cư trú như sau:

Các bước: đầu tiên đến bộ ngoại giao ứng dụng thẻ cư trúResident Visa,toàn bộ giấy tờ cần đến gồm:

1.      Giấy xin visa

2.Hộ chiếu

3.Hộ chiếu,tài liệu, nhập cảnh photocopy mỗi loại một phần

4.Giấy chứng nhận đang học tại trường

5.Sự vắng mặt và có mặt

6.B ảng điểm

 

7.Ch ứng minh tài chính bản gốc và photocopy mỗi loại một phần(nếu gửi vào ngân hàng hoặc chuyển khoản, ít nhất là 70,000 đài tệ)

8.Viết bảng kế hoạch học tập bản gốc và photocopy mỗi loại một phần(nội dung bao gồm Động lực học tập và phương hướng kế hoạch học tập)

9.Hai tấm ảnh mầu phông trắng(4.5cm×305cm)

10.Lệ phí(3,000 đài tệ,Số tiền thực tế của Bộ Ngoại giao công bố ngày mới nhất)

11. Các tài liệu khác theo yêu cầu

B ư ớc 2: Đến Bộ Nội vụ đến nơi cư trú của Cục xuất nhập cảnh, làm thẻ cư trúAlien Resident Certificate, ARCtoàn bộ giấy tờ cần gồm:

1.      Giấy xin visa

2.    Hộ chiếu

3.    Giấy chứng nhận đang học tại trường

4.    Sự vắng mặt và có mặt

5.    2 tấm ảnh

6.    L phí(1,000 đài tệ,Số tiền thực tế của Bộ Ngoại giao công bố ngày mới nhất)

Kéo dài thời hạn thẻ cư trú

 Để kéo dài thời hạn Thẻ cư trú là cần thiết để thực hiện trước khi "hộ chiếu", " chứng minh đang học", "sự vắng và có mặt"và "Thẻ cư trú," nhập cảnh Bộ Sở Nội vụ, hãy điền vào ứng dụng để tiến hành.