Your browser does not support JavaScript!

華語季班課程請參閱左側連結/Mandarin course in different language version(please click the left column)

 

 

 

報名表下載/application form download(pdfdoc)

 

正體中文

l   課程簡介

l   簽證訊息

l   交通訊息

 

English

l   Course information

l   Visa information

l   Transportation information

 

簡体中文

l   课程简介

l  签证讯息

l   交通讯息

 

日本語

 

l   学校概要

l   コース概要

l  ビザ情報

l   交通情報

 

 

Français

l   Présentation du cours

l   Information du visa

l   Information du transport

 

한국어

l   과정소개

l   비자신청

l   교통수단

 

Vit

l   Gii thiệu thi gian hc

l   Vn đ liên quan đến visa

l   Đường dây liên lc

 

Português

l   Curso de Mandarim

 

Magyar

l   Természetesen információk

l   Vízuminformációs

l   Közlekedési információk

 

瀏覽數  
將此文章推薦給親友
請輸入此驗證碼
Voice Play
更換驗證碼